O nas

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku Człowieka do Człowieka”.

(…) "Najważniejsze jest zapewnienie Dziecku doświadczenia miłości i szacunku, stwarzanie mu warunków do ich wyrażania i wprowadzania w codzienne życie. Tylko wtedy może ono nauczyć się szacunku i miłości, wzrastając do bycia w pełni Człowiekiem."

Misją przedszkola i żłobka CHATKA PUCHATKA jest zapewnienie jak najlepszych warunków dla rozwoju osobowości dzieci, zaspokajanie ich potrzeb, zwłaszcza wspieranie w rozwijaniu zdolności i zainteresowań nie tracąc jednocześnie beztroskiego dzieciństwa. To także misja wspierania rodzin w procesie wychowania dzieci, stwarzanie atmosfery akceptacji, wzajemnego bezpieczeństwa i zaufania, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności wzbogacające jego osobowość, zaciekawia się otaczającym go światem i pobudza własną aktywność wobec niego.

To także stwarzanie takich sytuacji, które wyzwolą u Dzieci przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania, to pobudzanie do twórczości i logicznego myślenia.
Naszą misją jest ugruntowanie u Dzieci postaw i zachowań zgodnych z zasadami etykiety, rozbudzanie otwartości i akceptacji na wszystko, co wielokulturowe i wspieranie Rodziców w wychowaniu Człowieka otwartego na świat.

„(…) W każdym działaniu wobec drugiego człowieka obowiązuje respektowanie jego godności, każdemu człowiekowi przysługuje prawo do szacunku i miłości, a wobec człowieka rozpoczynającego życie obowiązuje wzmożona troska o wartości, które zabezpieczają jego integralny (tzn. fizyczny, psychiczny i duchowy) rozwój, które uczą bycia dla drugich. Te wymagania dotyczą wszystkich uczestników procesu wychowawczego – Rodziców, Dzieci i Wychowawców instytucjonalnych”.


Dlaczego My:


Co robimy:

Troszczymy się – dbamy o nasze pociechy jak najlepiej potrafimy tworząc przy tym dla nich bezpieczne warunki rozwoju.

Wspieramy – na każdym nawet najmniejszych kroku jesteśmy razem z naszymi podopiecznymi, żeby zapewnić im stabilność i bezpieczeństwo przy eksplorowaniu świata.

Uczymy – uczymy nasze Maluszki jak być odkrywcą świata, koncentrując uwagę na szacunku oraz trzymając przy tym najwyższy poziom edukacji.